Миссиянын максаты

Миссиянын максаты Миссиянын максаты укук коргоо топтору жана көз карандысыз кесип бирликтер уюмдарынын ортосундагы координациялык байланышты түзүү жана өнүктүрүү болуп саналат. Катышкан уюмдар өз ара маалымат алмашуу жана Борбор Азиядагы эмгек мамилелери жаатындагы агымдарды талдоо мүмкүнчүлүгүнө ээ болушат. Ошондой эле, эмгек стандарттарын коргоо боюнча биргеликте иштөө жөнүндө сунуштарды жана идеяларды көтөрүү менен негизги маселелерди аныктап, эмгек чөйрөсүндө өз укуктарын ишке ашырууга умтулган активисттерге практикалык жардам көрсөтүүнү көздөйт.