Видео

Подкаст: ПАНДЕМИЯ УЧУРУНДАГЫ ЭМГЕК КООПСУЗДУГУ

Эмгек талаштары. Татыктуу эмгек рубрикасы.

Татыктуу эмгек рубрикасы. Командировка

Эгерде сизде жумуш берүүчү менен эмгек келишпестиги болсо, анда сизде талашты чечүүнүн эки жолу бар.

Кызматкерлерди жекече коргонуучу жана гигиеналык каражаттар менен камсыз кылуу Татыктуу эмгек