Видео

Иш берүүчү кызматтык иш сапарга жиберген учурда кызматкерге төмөнкүлөрдү төлөп берүүгө милдеттүү:

Депутаттар Профсоюзду кантип талкалаганы жатат...?

Эмгек келишиминин ченемдери

Жумушка кабыл алуу

Эмгек келишимин түзүү жана ишке кабыл алуу